Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Door het aanvragen van een opdracht gaat u hier mee akkoord.

Artikel 1.  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Wij/ons: Elektravolta, gevestigd Velsen KvK nr 34369021
 2. Jij/jouw,u: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als opdrachtgever gebruik maakt van de diensten van Elektravolta.
 3. Elektricien: de rechtspersoon die jouw opdracht uitvoert
 4. Overeenkomst / Opdracht: de overeenkomst die ontstaat tussen jou – de opdrachtgever – en Elektravolta
 5. Spoed/ Spoed-oproep/ -aanvraag/ -klus: Afspraak gemaakt in de eerste 48 uur

Artikel 2. Wat doen wij?

 1. Wij bieden u onze diensten aan om  storingen aan uw elektra installatie die volgens u geen uitstel dulden te verhelpen; Spoed
 2. Wij bieden onze diensten aan om uw elektrische installatie aan te passen, wijzigen, aanleggen.
 3. De gemaakte telefoongesprekken, worden opgenomen om de gemaakte afspraken vast te leggen. Deze worden maximaal 3 maanden bewaard en daarna automatisch gewist. 
 4. Het moment dat je een bericht ontvangt met een link van de algemene voorwaarden en deze niet afwijst zijn deze voorwaarden van toepassing. Zodra jouw opdracht is aanvaard komt een overeenkomst tussen de elektricien en jou – de opdrachtgever – tot stand.

Artikel 3. Wat zijn de kosten?

 1. U legt uw opdracht of storing uit. Op basis hiervan hoort u, het voor u geldende tarief. Het tarief kan afhankelijk van het type opdracht, een vast tarief, start tarief met uurtarief, of een uurtarief. Alle genoemde tarieven zijn inclusief btw. Materialen en eventuele andere kosten zijn niet inbegrepen tenzij nadrukkelijk vermeld.
 2. Sommige opdrachten worden afgesproken als “een vast tarief”. Je mag er dan ook vanuit gaan dat de opdracht voor dat bedrag wordt uitgevoerd. Het kan voorkomen dat zo’n opdracht toch duurder wordt, bijvoorbeeld omdat de werkelijke situatie niet overeenkomt met de omschrijving. Soms komt dit ook omdat het probleem een stuk ernstiger is dan verwacht of omdat er na aanvang van de opdracht iets is geconstateerd dat voor aanvang niet bekend was. De elektricien brengt jou hiervan op de hoogte en je een verklaring geeft waarom het duurder wordt. Als opdrachtgever dien jij altijd ook een vinger aan de pols houden. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.
 3. Prijzen kunnen per dag en op ieder moment verschillen en de hoogte hangt af van het moment dat je geholpen wilt worden. Wanneer je dezelfde dag (spoed), morgen, in het weekend of ’s avonds geholpen wilt worden betaal je doorgaans meer. Elektravolta is gerechtigd om de prijzen op iedere moment te wijzigingen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij extreme drukte.

Artikel 4. Betalingen

 1. Na afronding van de opdracht stelt de elektricien een bon op.  Het bedrag betaalt u direct aan de elektricien.
 2. De elektricien mag altijd het eerste uur in rekening brengen, ondanks dat de opdracht wellicht minder dan één uur werk is. Zonder deze minimale afname loont het voor een elektricien niet om ook voor kleinere opdrachten naar jou toe te komen.

Artikel 5. Annuleren van een aanvraag

 1. Wanneer je telefonisch – als consument en niet als bedrijf of ander rechtspersoon – de hulp inschakelt van Elektravolta is er sprake van een overeenkomst op afstand. Dit betekent dat je als opdrachtgever de overeenkomst die je bent aangegaan met de Elektravolta binnen 14 kalenderdagen na de ontvangst van de bevestiging zonder opgaaf van redenen kan ontbinden.
 2. Als opdrachtgever heb je geen recht op ontbinding van de overeenkomst tussen jou en de elektricien:
  1. Indien de opdracht volledig is afgerond binnen de bedenktermijn;
  2. Indien de aanvraag in de spoed categorie valt, onder spoed wordt verstaan een opdracht die binnen 48 uur na de aanvraag uitgevoerd dient te worden. bv. Alle opdrachten voor vandaag of morgen vallen onder de categorie spoed.
 3. Wil je toch gebruikmaken van het recht op ontbinding terwijl de elektricien reeds is begonnen met de uitvoering van de opdracht, dan reken je af op basis van de door de elektricien werkelijk verrichte werkzaamheden en van de al door de elektricien gemaakte kosten.
 4. Wil je toch gebruikmaken van het recht op ontbinding terwijl de elektricien reeds onderweg is naar de opdracht, dan betaalt u 1 uur arbeidsloon, plus de geldende kosten wegens gederfde inkomsten. Hier ontvangt u een mobiel betaalverzoek of factuur voor. Er wordt een bericht naar mobiele telefoon verstuurd hoe laat de elektricien bij benadering bij u is, zo dat u weet dat de elektricien onderweg is.
 5. Een spoedaanvraag voor vandaag of morgen ( 1e 48 uur) kun je niet annuleren. Doe je dit toch, dan brengt de elektricien je 1 uur arbeidsloon in rekening  plus de geldende kosten wegens gederfde inkomsten. Dit geldt ook als je – als opdrachtgever – niet thuis bent op het afgesproken tijdstip. 
 1. Voor alle opdrachten die niet binnen 48 uur dienen te worden uitgevoerd, zeg je uiterlijk 24 uur voor aanvang van de opdracht af. Doe je dat niet dan wordt er 1 uur arbeidsloon plus de kosten wegens gederfde inkomsten in rekening gebracht.

Artikel 6. Problemen of klachten melden

 1. Elektravolta doet zijn uiterste best om jou zo goed als mogelijk te helpen. Helaas valt nooit uit te sluiten dat er toch een keer iets niet helemaal goed gaat.
 2. Elektravolta is verantwoordelijk voor een goede afronding van een opdracht. Mocht je door toedoen of nalaten schade lijden, kan je Elektravolta aansprakelijk stellen tot de hoogte van de aansprakelijkheidsverzekering dekt. Maar nooit hoger dan de direct geleden schade. Gevolg schades zijn uitgesloten van vergoeding.
 3. Als je niet tevreden bent, zeg dit dan direct tegen de elektricien en meld dit uiterlijk binnen 48 uur via info@elektravolta.nl
 4. U geeft Elektravolta de mogelijkheid om het probleem voor u op te lossen, de opdracht naar behoren te laten uitvoeren.
 5. Laat je in de tussentijd het probleem door een andere partij oplossen dan vervalt alle garantie. 

Artikel 7. Overige zaken

 1. De gegevens die u opgeeft voor het uitvoeren van jouw opdracht,  heb je altijd de mogelijkheid om daar aanpassingen in te laten maken of ze zelfs te laten verwijderen.
 2. Het Nederlands recht is van toepassing op onze voorwaarden.
 3. In het geval dat een van de artikelen ongeldig zouden zijn, betekent dat niet dat alle artikelen als ongeldig beschouwd kunnen worden.
 4. Wij kunnen de algemene voorwaarden ten alle tijden wijzigen en zijn ook gerechtigd om deze wijzigingen door te voeren.
 5. Wij hoeven niet te melden dat de algemene voorwaarden gewijzigd zijn.
 6. Mocht er zich een situatie voordoen die niet wordt omschreven in onze algemene voorwaarden dan is ten alle tijden het Nederlands recht van toepassing. We hopen niet dat het gebeurt, maar mochten we elkaar in de rechtszaal tegenkomen, dan is dat in Haarlem
 7. Mocht je vragen hebben over deze voorwaarden, stel ze gerust. Stuur ons een mailtje op info@elektravolta.nl

Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op: 28 -12-2019

Back to Top